Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utsatta invandrarkvinnor ska få napp i arbetslivet

Länsstyrelsen Västmanland driver jämställdhets- och integrationsprojektet Kvinna in i Sverige i fem kommuner i länet. Projektet, som finansieras av Europeiska socialfonden, ESF, syftar till att utrikes födda kvinnor ska komma närmare arbete och/eller utbildning. Drygt 50 deltagare från Fagersta, Köping, Norberg, Skinnskatteberg och Sala ska nu träffa varandra för att knyta kontakter och fiska tillsammans i Abborrtjärn i Fagersta.

Foto av två kvinnor som metar i en tjärn

Kibar och Asmahan fiskar vid Abborrtjärn.

Fredagen den 16 augusti samlas alla deltagande kvinnor från de fem kommunerna samtidigt för första gången för en gemensam aktivitetsdag med fiske på schemat. Syftet med dagen är att kvinnorna ska få motion, knyta kontakter, utbyta erfarenheter och träna svenska.

ESF-projektet Kvinna in i Sverige startade i mitten av maj i år och under sommaren har aktiviteterna främst handlat om att identifiera kvinnornas behov samt att lära känna varandra. Målgruppen i projektet är de utrikes födda kvinnor som ännu inte har kommit in i samhället efter flera års utanförskap.

I inledningen av projektet som initierades av Västmanlands integrationsråd, försöker kommunerna lösa de bakomliggande problemen till kvinnornas utanförskap.

- Det är en rad hinder som måste raseras innan de är redo för arbetslivet. Dålig hälsa, språksvårigheter, bristande självförtroende, isolering, diskriminering och bristande nätverk kan vara några av dem, säger Hanna Bergström, projektledare på Länsstyrelsen Västmanland.

I nästa fas av projektet kommer kvinnorna att få göra praktik, knyta arbetslivskontakter och validera sina kompetenser.

- Enbart ett par månader in i projektet kan vi se märkbara förbättringar i kvinnornas språkutveckling och hur deras hälsa har förbättrats, säger Senad Suhonjic, projektmedarbetare i Fagersta kommun.

Foto av två män som fiskar vid en tjärn.

Projektmedarbetare Senad Suhonjic, Fagersta och Torbjörn Messing, Länsstyrelsen Västmanland.

Kontakt