Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens inventeringar under år 2019

En gulbrun fjäril med brunt rutmönster på vingarna, sitter på en gul blomma.

Under året kommer vi att inventera väddnätfjärilens bon. Foto: Karin Sandberg.

Varje år övervakar Länsstyrelsen miljön i länet och följer upp hur tillståndet är i länets naturområden. Det gör vi genom olika inventeringar och undersökningar.

Länsstyrelsen inventerar hotade arter och livsmiljöer, följer upp naturvärden i skyddade områden som naturreservat och övervakar kvaliteten på vatten, mark och luft. Resultaten från inventeringarna bidrar bland annat till att se om vi når Sveriges sexton nationella miljökvalitetsmål och för att upptäcka nya hot mot miljön.

Inventeringar under året

Under 2019 genomför Länsstyrelsen följande inventeringar. Vill du veta mer om någon av inventeringarna är du välkommen att höra av dig till respektive kontaktperson.

Inventering av hotade och ovanliga växter

Hela länet, mars-september.

Kontaktperson: Henrik Berg, 010-224 92 15.

Inventering av rom från fisken asp

Forsar i Kolbäcksåns och Hedströmmens nedre delar, april-maj.

Kontaktperson: Gunilla Alm, 010-224 92 04.

Inventering av dagfjärilar

Hela länet, april-september.

Kontaktperson: Henrik Berg, 010-224 92 15.

Inventering av insekter som lever i träd

Skinnskatteberg, Köping, maj-oktober.

Kontaktperson: Jacob Rudhe, 010-224 93 98.

Inventering av granbarkborre

Surahammar, Sala, Norberg, juni.

Kontaktperson: Ylva Norén, 010-224 93 09.

Växtplanktonundersökningar i sjöar

Arboga, Fagersta, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Västerås, juli-augusti.

Kontaktperson: Carolina Lind, 010-224 93 08.

Inventering av ängs- och hagmarker

Hela länet, sommarmånaderna.

Kontaktperson: Robert Ström, 010-224 93 52.

Inventering av kärr med mycket kalk (rikkärr)

Sala, juli-september.

Kontaktperson: Henrik Berg, 010-224 92 15.

Inventering av vattenväxter i sjöar

Sala, augusti-september.

Kontaktperson: Emelie Grabbe, 010-224 94 29.

Provfiske

Hela länet, augusti-september

Kontaktperson: Gunilla Alm, 010-224 92 04.

Undersökning av kiselalger i vattendrag

Arboga, Kungsör, Sala, Skinnskatteberg, Västerås, augusti-september.

Kontaktperson: Carolina Lind, 010-224 93 08.

Inventering av väddnätfjärilens bon

Surahammar, Sala, Köping, augusti-september.

Kontaktperson: Ylva Norén, 010-224 93 09.

Kontakt