Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En miljon till fiskeprojekt på landsbygden i Arboga

Den enskilda firman Fredrik Johansson har beviljats en miljon kronor för sin satsning på fiskeverksamhet i Järnäs Arboga.

Foto av gös i vattnet.

Det finns 32 stycken yrkesfiskare i Hjälmaren och Fredrik är en av dom. Han är andra generationens yrkesfiskare och har sin bas i Arboga. Fisket bedrivs i huvudsak på gös men även ål, signalkräfta, gädda och abborre är viktiga arter för fisket i sjön.

Pengarna ska användas till nybyggnation av en beredningslokal med kylrum, frysrum samt båtplats. Bygget ska underlätta för en snabb och enkel avlastning av fångsten för att på så sätt kunna bibehålla kvaliteten, eftersom snabb kylning kan ske av fisken.

Det här blir det första stödfinansierade fiskeprojekt i länet under denna programperiod. Finansieringen sker inom Havs-och fiskerifonden 2014–2020.

- Konkurrensen om pengarna har varit stor och det krävs bra ansökningar och höga förväntningar ställs på fiskaren när stödet beviljats, säger Indi Persson, handläggare på Länsstyrelsen.

I Västmanlands län finns det 24 yrkesfiskare som fiskar i Mälaren eller Hjälmaren.

- Yrkesfisket i våra större insjöar är viktigt för att behålla en levande landsbygd. Den här typen av investeringar gör att yrkesfisket i Hjälmaren kan fortsätta utvecklas på en hållbar nivå, säger länsfiskekonsulent Ronnie Hermansson.


Viltfångad fisk ingår i fokusområdet Viltmat i Västmanlands livsmedelsstrategi. Det vill säga mat som kommer från våra skogar och vatten. Vi i Västmanland jobbar för att öka länets livsmedelsproduktion till 2030 och att öka produktionen av viltmat är ett steg i rätt riktning.

Fredriks investering drar igång under 2019 och ska vara klar 2020.

Kontakt