Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya pengar att söka i Klimatklivet!

Klimatklivet

I vårändringsbudgeten tillfördes nya pengar till Klimatklivet och Västmanland har redan flera stora ansökningar på gång, bland annat i Västra Mälardalen och Sala. Samtidigt införs också ett nytt investeringsstöd till laddstationer.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Nu skjuts nya pengar till för Klimatklivet. En första ansökningsomgång är öppen 15–28 augusti och därefter blir det en ny omgång i oktober. Regelverket kring stödet revideras med syfte att öka effektivitet och klimatnytta. Bland annat kommer fler kunna få stöd för att öka jordbrukets klimatnytta, medan möjligheten att söka stöd för informationsinsatser försvinner.

- I Västmanland har vi sedan tidigare haft många ansökningar från lantbrukssidan med fokus på minskade utsläpp av växthusgaser. Idag finns det flera stora projekt som ligger i startgroparna och kommer att ge stor klimatnytta om de kan dra igång, säger Per Eriksson, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Nytt stöd till laddstationer

För att förenkla för dem som söker stöd för laddstationer vid bostadsrättsföreningar, flerbostadshus och arbetsplatser lanseras ett helt nytt stöd för icke-publik laddning under sommaren.

– Att det införs ett enkelt stöd att söka för större fastighetsägare är mycket välkommet, säger Per Eriksson. När det finns laddinfrastruktur på plats kommer intresset för att ersätta fossildrivna bilar med laddbara fordon att öka markant. På sikt är målet att transportsektorn ska bli helt fossilfri och vi ser stora fördelar med en elektrifiering av fordonsflottan.

Under sommaren och hösten bjuder Länsstyrelsen in till informationsträffar om de nya stöden. På dessa möten kommer Länsstyrelsen att informera om stöden och om vilka regler som gäller kring vem som kan söka, vad man kan söka stöd för och hur man söker.

– Länsstyrelsen vill gärna stötta företagare och organisationer som vill göra olika typer av klimatinvesteringar, säger Robert Axelsson, klimatklivshandläggare på Länsstyrelsen i Västmanlands län. De är välkomna att kontakta oss direkt eller att anmäla sig till våra informationsträffar, mer information finns på vår webbplats. Villaägare som vill installera laddstationer ska dock söka så kallat ladda-hemma-stöd hos Naturvårdsverket.

Information om Klimatklivetlänk till annan webbplats

Information om investeringsstöd till laddstationerlänk till annan webbplats

Kontakt