Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning i Stora Flyten gynnar biologisk mångfald

En kvinna och en man i gula skjortor står bland barrträd. I bakgrunden brinner det.

Idag tisdag den 25 juni genomförs en naturvårdsbränning i naturreservatet Stora Flyten i Surahammars kommun. Bränningen utförs av Baggbolaget och Meloe Entomologi på uppdrag av Länsstyrelsen. Genom att utföra kontrollerade naturvårdsbränningar hjälper vi de arter som är beroende av brand för att överleva.

Naturreservatet ligger ungefär sju kilometer sydväst om Virsbo. Start för bränning beräknas ske cirka klockan 11.00. Slutliga beslutet tas av bränningsledaren under förmiddagen. Räddningstjänst hålls informerad om bränningsarbetet.

Arbetet är en fortsättning på den naturvårdsbränning som utfördes i Stora Flyten den 22 maj men som avbröts när väderförhållandena ändrades. Då hade ungefär hälften av de planerade 20 hektaren hunnit brännas.

Karta över området.PDF

Särskilt utbildad personal bevakar området under bränningsarbetet och tiden efter tills branden slocknat helt så att inga oönskade bränder blossar upp. En helikopter med släckningsutrustning står standby ifall elden skulle smita utanför det avgränsade området. Bränningen sker genom markbrand med låg intensitet och styrs så att närboende ska få så lite problem som möjligt. Den som är i området kan dock känna av brandrök. Under själva bränningen kan rökutvecklingen vara kraftig men röken stiger ofta snabbt.

En naturvårdsbränning görs alltid då väderförhållandena är lämpliga och säkra. Naturvårdsbränningar måste genomföras när det är torrt i markerna, både av säkerhetsskäl och för att de ska ge önskad naturvårdsnytta. Länsstyrelsens naturvårdsbränningar genomförs dock inte om det är för torrt, för varmt eller för blåsigt. Genom att bränna under kontrollerade former på flera ställen vid olika tillfällen skapas ett nätverk av den livsmiljö som brandberoende arter behöver.

Dagens bränning är en del i det femåriga naturvårdsprojektet Life Taiga, där 13 andra Länsstyrelser medverkar. Mer information om projektet finns på www.lifetaiga.selänk till annan webbplats

För mer information, kontakta:

David Isaksson, bränningsledare, 070-450 26 31

Kontakt