Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional bostadsmarknadsanalys, befolkningstillväxt och bostadsbyggande

Huskomplex med lägenheter, nybyggt, vitt.

Årets bostadsmarknadsanalys för Västmanlands län visar att det råder fortsatt bostadsbrist. Trots att det färdigställdes fler lägenheter 2018 än någon gång tidigare under 2000-talet råder det underskott på bostäder i alla länets kommuner med undantag av Skinnskatteberg. Där är det balans på bostadsmarknaden. Underskott på bostäder är särskilt besvärlig för de som är nya på bostadsmarknaden.

Förra året färdigställdes 1 400 bostäder i Västmanland. Det är 21 procent fler än 2017 och det högsta antalet sedan 1991 då 1 732 bostäder blev klara att flyttas in i. Under 2018 startade byggandet av 1 166 bostäder. Det är cirka 40 procent färre än under 2017. Kommunerna bedömer generellt att bostadsbristen kommer att kvarstå om tre år.

Några slutsatser från bostadsmarknadsanalysen är att:

  • Under 2018 ökade befolkningen i länet med 2 846 personer, vilket är en något lägre siffra än förra året. Befolkningen ökade i åtta av länets tio kommuner.
  • Även om det under året byggdes en bostad per två personer i befolkningsökning, vilket brukar ses som en tumregel, finns det ett uppdämt behov av bostäder och många kommuner uppger att de har underskott på bostäder.
  • Många saknar en egen bostad därför att de inte har ekonomiska förutsättningar att ta sig in på bostadsmarknaden. Nyproducerade bostäder kostar mycket att köpa eller att hyra. Den största utmaningen är därför inte byggvolymen i sig utan att hitta andra lösningar för dessa personer.

Länsstyrelsen har uppdraget att varje år analysera bostadsmarknaden i länet och redovisa analysen i en rapport till Boverket. Rapporten grundar sig huvudsakligen på kommunernas svar i den bostadsmarknadsenkät som Boverket årligen skickar ut till landets alla kommuner och som länsstyrelserna sammanställer. Bostadsmarknadsanalysen är en del i Länsstyrelsens arbete med att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen.

Bostadsmarknadsanalys Västmanlands län 2019länk till annan webbplats

Om bostadsförsörjning

Kontakt