Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sök bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Händer som håller varandra och formar en cirkel.

Foto: Pixabay.

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Västmanlands län. Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering för personer i samhälls- och arbetslivet i Sverige. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt.

I Västmanlands län finns det 1 379 867 kronor att söka till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Västmanlands län 2019.

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom följande områden:

  • Kunskaper i svenska språket
  • Kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
  • Hälsa

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är:

  • asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden
  • asylsökande och boende i eget boende
  • boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd

Bidraget kan sökas av ideella föreningar, trossamfund och kommuner eller kommunalförbund.

Sista ansökningsdag är den 20 september 2019. Ansökningar prövas efter sista ansökningsdag.

Information för föreningar och trossamfund

Information för kommuner

Kontakt