Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan fisken äntligen vandra upp i Svartån

På tisdagen invigde landshövding Minoo Akhtarzand den nya faunapassagen i Västerås, tillsammans med Mälarenergis styrelseordförande Staffan Jansson och tekniska nämndens ordförande Anna Thunell.

Bygget av en faunapassage – eller fiskväg – i centrala Västerås påbörjades i september förra året. Men arbetet med att åter öppna upp Svartån för vandringsfisken började långt tidigare. Redan 2007 inledde Länsstyrelsen och Västerås stad diskussioner om behovet av en fiskväg förbi Turbinhuset. Sedan 2017 driver Länsstyrelsen i Västmanland det stora EU-projektet LIFE IP Rich Waters, och det är inom ramen för detta som Västerås stad och Mälarenergi nu kunnat göra verklighet av planerna.

I sitt invigningstal framhöll Minoo Akhtarzand just vikten av samverkan för att hitta lösningar när det gäller både miljöanpassningar och hållbar energiproduktion.

- Det här är ett viktigt steg inom det gemensamma arbete för vattenfrågor som bedrivs inom länet, framhöll hon. Nu kommer fiskarter som öring, abborre och framför allt den hotade aspen åter att kunna hitta föda och föröka sig längre upp i Svartån.

Faunapassagen ligger mitt i en känslig kulturmiljö och utformningen har krävt stora hänsyn till omgivningen. Passagen är cirka 180 meter lång och i samband med bygget har även Svartåns murar på östra sidan renoverats. Redan före invigningen har intresset för faunapassagen varit stort, både från Västeråsborna och från andra kommuner som planerar liknande åtgärder.

- Nu har vi ett gott exempel som visar att det går att göra miljöanpassningar och samtidigt bevara både elproduktion och värdefull kulturmiljö, förklarade Minoo Akhtarzand.

Landshövdingen styr spakarna på maskinen som lyfter luckan till faunapassagen.

Landshövding Minoo Akhtarzand vid spakarna när luckan lyftes och vattnet kunde flöda in i den nya faunapassagen.

Kontakt