Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Satsning på information och kontroll av strandskydd

Strand med en en båt förtöjd. I bakgrunden står två solstolar i trä nära strandkanten.

Länsstyrelsen, Köpings kommun och Västra Mälardalens Myndighetsförbund, för Kungsör och Arboga kommuner, genomför under sommarhalvåret 2019 en kampanj om strandskyddet. Kampanjen ska öka kunskapen om vad strandskyddet innebär. Stickprov kommer att göras bland annat i sommarstugeområden för att se hur strandskyddet efterlevs.

Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag i hela landet. Det finns till för att alla människor ska ha möjlighet att använda sig av våra stränder, för promenader, bad och lägga till med båt. Det finns också till för att skydda växter och djur som lever på och intill stränderna.

-Många människor vet att det inte är tillåtet att bygga nya bryggor, nya hus eller gräva och schakta i strandskyddade områden. Men det är inte alla som vet att man kan bryta mot strandskyddet när man ställer ut trädgårdsmöbler eller klipper gräset vid stranden. Det gör att förbipasserande uppfattar stranden som privat och då kan det vara svårt för andra människor att känna att de har tillgång till stranden, säger Länsstyrelsens naturvårdshandläggare Cecilia Murelius.

I juni skickar Länsstyrelsen och kommunerna ut information till boende och fastighetsägare i utvalda områden i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. Informationen kommer att följas upp med besök i slutet av sommaren för att kontrollera att skyddet efterlevs.

Satsningen kring strandskyddet startade redan 2016. Efter årets kampanj har vi besökt alla länets kommuner. Länsstyrelsen och kommunerna gör detta tillsammans för att bedömningarna ska bli lika i hela länet.

-Vi vill hjälpa människor att göra rätt från början genom att berätta vad som gäller längs våra stränder, säger Cecilia Murelius.

Läs mer om strandskydd.länk till annan webbplats

För mer information, kontakta:

Cecilia Murelius, naturvårdshandläggare, 010-224 92 80

Christina Schyberg, ekolog, Köping, 0221-253 17

Linda Engelmark, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Västra Mälardalens Myndighetsförbund,
0589-67 02 59

Kontakt