Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upplev ett naturreservat nära dig

Datorskärm som visar Länsstyrelsens webbsida Besök och upptäck.

Hälleskogsbrännan, Solviksskogen, Kolpelle och Amerika. Det är några av namnen på länets 112 naturreservat. Sammanlagt i hela landet finns över 5 000. Några ligger sannolikt i närheten av där du bor eller kanske där du semestrar. På Naturvårdsverkets och på alla länsstyrelsers webbplatser är det nu lättare att hitta dessa naturområden med hjälp av så kallade kartverktyg.

Naturreservat bildas för att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte ska hotas eller förstöras – nu eller i framtiden. Några få naturreservat ska vara helt orörda av människors påverkan men de allra flesta får du gärna besöka. I Västmanland är 107 av naturreservaten statliga och fem kommunala. En liten del av nationalparken Färnebofjärden ligger i länets norra del och i väst finns en mindre del av naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten på vår sida av länsgränsen.    

- En viktig del av arbetet med våra naturreservat är att ge möjlighet för vuxna och barn att besöka dem och uppleva naturen. Vi märker till exempel upp stigar och gör rastplatser och sätter upp skyltar med information om platsen. På vår webbplats finns en sida som heter Besök och upptäck. Här går att läsa om Västmanlands alla naturreservat och vad du hittar i dem och på zoombara kartor ser du om de finns nära dig, berättar Mikael Proos på Länsstyrelsen.

På samma sida hittar du information om allemansrätten och vad den innebär. I Västmanland använder vi även friluftsguiden Naturkartan till särskilt besöksvärda naturreservat. Naturkartan finns både som gratis app och som webbplats.

I de olika kartverktygen finns till exempel cykelleder, naturstigar och vandringsleder utmärkta. Här visas var det finns entréplatser med information, parkering, toalett, vindskydd, grillplatser, fågeltorn och andra besöksanläggningar.

- Genom den här informationen vill vi förbättra tillgängligheten och upplevelsen för alla besökare i våra skyddade områden och sänka tröskeln för att ta sig ut i naturen. Kunskap om ett område ger även en rikare upplevelse och förståelse för varför det är viktigt att skydda och bevara naturen, säger Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket. 

För närvarande visas information från cirka 2 250 områden i de olika kartverktygen.

Här kan du hitta kartverktygen:

För mer information:

Mikael Proos, Länsstyrelsen, 010-224 93 33

Maano Aunapuu, Naturvårdsverket, 010-698 13 75

Kontakt