Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ahmed Guleed får kungligt pris

Den 12 juni delade landshövding Minoo Akhtarzand ut stipendium från Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige till Ahmed Guleed som hade valts ut för hans insatser för barn och ungdomar i skolan.

Ahmed Guleed får pris för sina skaparidéer som underlättar för skolungdomar. Varje år lämnar landshövdingen några förslag på potentiella pristagare till Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige som sedan väljer vilken kandidat som ska premieras.

Ahmed Guleed är skaparen av böckerna Superhjälten Kemikus och Superhjälten Fysikus, som har gjort stort intryck. Han kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn för några år sen och har under sin tid i Sverige sett att många barn har problem med att studera naturvetenskapliga ämnen i skolan.

Hans idé att skapa Superhjälten Kemikus med målet att få barn att tycka mer om kemi började med ett gymnasiearbete. Boken har sedan översatts till flera språk, vilket även hjälper föräldrar att förstå bokens innehåll så att de i sin tur kan hjälpa och motivera sina barn att studera. Ahmed har fortsatt sina insatser genom att ta fram boken ”Superhjälten Fysikus” och att åka runt i länet och berätta om sina böcker.

- I ett län med stort behov av utbildad kompetens inom naturvetenskapliga ämnen är det viktigt att inspirera och uppmuntra skolungdomar att studera fysik och kemi. Det är därför med stort intresse som jag har tagit del av Ahmed Guleed arbete, engagemang och handlingskraft. Jag uppmärksammar med glädje hans insatser hittills och uppmuntrar honom att fortsätta sitt viktiga arbete för ungdomar i skolan, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Kontakt