Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statliga kontor i 275 av 290 kommuner, bättre samverkan behövs för mer service

Statlig närvaro mätt i antalet statliga arbetsställen finns i alla Sveriges kommuner – utom 15. Det här framgår av den delredovisning av den kartläggning som regeringen uppdragit till länsstyrelserna att ta fram. I Västmanlands län finns det statlig verksamhet i alla kommuner.

Länsstyrelserna har presenterat en samlad delredovisning till civilminister Ardalan Shekarabi.

Bilden av hur statliga myndigheter finns representerade på Sverigekartan kan läsas på två sätt: Mätt i antalet statliga arbetsställen -där de tre storstadslänen ligger i topp, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Eller mätt i antal arbetsställen per invånare – där Norrbotten, Jämtland och Gotland har flest.

På kommunnivå sticker residensstäderna ut med klart flest statliga arbetsställen, men mätt i kontor per invånare så blir kartan annorlunda och flera ytstora kommuner i Norrlands inland dominerar den visuella bilden.

- Flera myndigheter pekar på ökad samverkan mellan myndigheterna som en möjlighet att förbättra den statliga servicen. De ser servicekontoren som redan finns etablerade på 113 platser i landet, som en möjlighet att kunna ge invånarna bättre service, säger landshövding Minoo Akhtarzand. Länsstyrelserna har sedan länge haft ett samordnings – och samverkansansvar för statlig närvaro i respektive län. Här föreslår vi en ökad tydlighet i styrningen av myndigheterna för att få till fler samarbeten och därmed bättre service närmare invånarna.

-Undersökningen visar att Västmanlands län har ganska få statliga arbetstillfällen i förhållande till befolkningen. Vi hoppas naturligtvis att Västmanlands kommuner ses som lämpliga och ändamålsenliga för fler statliga etableringar, fortsätter Landshövding Minoo Akhtarzand.

Totalt finns 2 930 arbetsställen runt om i Sverige. De 15 kommuner* som helt saknar närvaro är i huvudsak mindre kommuner där arbetsställen finns i angränsande kommuner. Polisen är den myndighet som har flest arbetsställen av de statliga myndigheterna (308 st) och har också störst geografisk spridning, (finns i 254 av landets 290 kommuner).

Länsstyrelsernas uppdrag ska slutredovisas till regeringen senast 15 augusti i år.

*) Statliga arbetsställen saknas i dessa 15 kommuner: Nykvarn i Södermanlands län, Ydre i Östergötlands, Aneby, Gnosjö, Mullsjö, Habo i Jönköpings län, Osby i Skåne län, Grästorp, Essunga, Gullspång, Töreboda, Hjo i Västra Götalands län samt. Gagnef, Orsa och Säter i Dalarnas län.

Till hela rapporten Kartläggning av statlig närvaro och service i länen.

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/publikationer/2019/kartlaggning-av-statlig-narvaro-och-service-i-lanen.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt