Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skalbaggar beroende av brand snabbt på plats efter naturvårdsbränning

Tre skalbaggar av arten sotsvart praktbagge para sig på bränd mark.

Sotsvarta praktbaggar som parade sig. Foto: Markus Rehnberg

Bara en kort tid efter bränningen i naturreservatet Skommarmossen hittade flera arter som är mer eller mindre beroende av bränd skog till platsen. Naturvårdsbränningar utförs för att hjälpa dessa och andra brandberoende arter och på så vis bidra till den biologiska mångfalden.

Torsdagen den 16 maj genomförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning i naturreservatet Skommarmossen i Skinnskattebergs kommun. En del i arbetet är dokumentera nyttan med bränningen, att ta reda på om det kommer brandgynnade insekter, växter, svampar och fåglar till platsen. Vissa arter tar längre tid på sig medan andra kommer innan lågorna har slocknat.

 -Vi såg att det dök upp flera olika insektsarter i området där vi genomförde bränningen ganska omgående efter att själva brandfronten passerat, berättar Markus Rehnberg, biolog på Länsstyrelsen och som fotograferat skalbaggarna.

Bara ett par dagar efter bränningen fotograferade Markus Rehnberg några sotsvarta praktbaggar som parade sig kring en plats där rök fortfarande steg upp från marken. Sotsvart praktbagge är en skalbagge som känner av brand på långt håll och tar sig ganska snabbt till platsen för att para sig och lägga ägg där.

En annan art han hittade var barkbock. Barkbocken behöver inte elden på samma vis som den sotsvarta praktbaggen utan är beroende av det finns döda, solbelysta tallar.  

Skalbagge av arten barkbock.

Barkbock. Foto: Markus Rehnberg

Kontakt