Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets företag jobbar för den biologiska mångfalden

Ett stortapetserarbi sitter på en lila blomma.

Foto: Irené Jensen

Flera av länets större företag har i samarbete med Länsstyrelsen arbetat med ett projekt för att gynna biologisk mångfald. Projektet går ut på att med små enkla medel skapa livsmiljöer för olika insekter genom att bygga insektshotell, spara öppen sand eller helt enkelt plantera rätt sorts växter i sin rabatt. I dag på den biologiska mångfaldens dag avslutas projektet.

- Det är så roligt att flera av länets största företag och kommuner har gått med i projektet och bidrar med sin del. Genom att många gör små åtgärder bildas ett nätverk av miljöer som kommer att vara bra för många olika arter, säger Karin Sandberg som är projektledare.

Ett av företagen är det kommunala bostadsbolaget Mimer som arbetat på flera olika sätt för att gynna olika arter.

- Vi arbetar redan ganska mycket med biologisk mångfald i våra utemiljöer. Vi är till exempel rädda om våra sälgar och därför varken fäller eller tar bort sly av sälg om det inte är absolut nödvändigt, säger Annica Svanbom Pettersson, trädgårdsmästare på Mimer. Vi får en del frågor och synpunkter på sådant då det kan se slarvigt ut. I och med projektet så har vi nu fått hjälp i form av det tagits fram bra skyltar där vi kan förklara vad vi gör och varför det är viktigt. Genom projektet har även fått upp ögonen på sådana vi inte tidigare jobbat med, som till exempel bibäddar.

Projektet är en del av arbetet i Västmanlands Miljö- och klimatråd. Åtgärderna som genomförts bygger på den receptsamling för biologisk mångfald länk till annan webbplatssom Länsstyrelsen tagit fram. Totalt har 22 olika företag, myndigheter och andra organisationer medverkat i projektet.

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetandet om artrikedomens betydelse.

För mer information om några lyckade projekt, kontakta:

Torbjörn Ånger, VafabMiljö, Torbjorn.Anger@vafabmiljo.se, 021-39 53 00. VafabMiljö har gjort åtgärder på en deponi i Köping.

Annica Svanbom Pettersson, Mimer, Annica.Svanbom.Pettersson@mimer.nu, 021-39 73 37. Mimer har gjort insektshotell, uggleholk, död ved, bibädd samt gynnat sälgen, vårens första matkälla för tidiga insekter.

Kontakt