Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen bjöd in till dialog kring fornvård

Samtalsdialog kring fornvårdsstrategi

Den 20 maj bjöd landshövding Minoo Akhtarzand tillsammans med Riksantikvarieämbetet in till ett dialogmöte om vård av länets fornvårdsobjekt.

Om objekten tas hand om och blir mer lättillgängliga kan de komma att fylla en viktig roll som kunskapskälla och besöksmål i länet. Dialogmötet genomfördes för att i bred samverkan förankra länets fornvårdsstrategi med berörda samarbetsparter. Ett 30-tal deltagare från Region Västmanland, kommunerna och civilsamhälle deltog. Förhoppningen är att mötet ska leda till att länets fornvårdsarbete prioriteras.Kontakt