Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur kan vi tillsammans jobba för att göra festivaler och evenemang trygga?

Foto från Trygga evenemang

Mats Burman, Länsstyrelsen i Norrbotten

Genom ökad kunskap och samverkan kan vi tillsammans förebygga sexuella kränkningar och ofredanden vid festivaler och andra publika evenemang i Västerås. Därför genomförde Länsstyrelsen i Västmanlands län i samarbete med Västerås stad och Västerås Marknad & Näringsliv en heldagskonferens i trygghetens och samverkans tecken. Målsättningen med konferensen var att skapa trygga och säkra evenemang under sommaren - för besökare, för medverkande och för medarbetare.

Foto från trygga evenemang

Alf Westerdahl, Västerås Marknad & Näringsliv

Under samverkanskonferensen "Allas fest, din trygghet" fick ett femtiotal deltagare bland annat ta del av goda exempel på samarbete och samverkan från Festivalnätverket i Norrbotten, Svensk Live, Röda Korset med flera. Vi fick också ta del av en utvärdering kring samverkan mot brottslighet vid publika evenemang som gjorts på uppdrag av polisområde Storgöteborg. Dessutom delade stadens olika verksamheter, Polisen, civilsamhället med flera med sig av de planerade satsningarna under Västerås Cityfestival.

Foto från Trygga evenemang

Kontakt