Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Invasiva främmande arter

Jätteloka Heracleum mantegazzianum foto: Pixabay

Invasiva främmande arter är växter, djur och svampar som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. I Sverige finns idag mer än 2 000 främmande arter och cirka 20 procent av dem är invasiva eller kan vara invasiva.

Invasiva främmande arter skadar naturen så att ekosystem som vi är beroende av rubbas. De har också effekter som gör det svårare för oss att vistas i naturen, till exempel kan invasiva främmande växter som exempelvis sjögull göra det omöjligt att bada, fiska och åka båt.

Om vi inte lyckas stoppa de invasiva främmande arterna kommer det kosta oss stora summor pengar. Förutom rena bekämpningskostnader kan arterna allvarligt skada förutsättningar för näringar som fisket, jordbruket och skogsindustrin, med ekonomiska förluster som följd. En del invasiva främmande arter medför hälsoproblem genom att till exempel orsaka allergier och hudskador. Andra kan vara bärare av parasiter och sjukdomar som kan smitta människor.

Förbud för EU-listade arter

Idag finns 66 EU-listade växter och djur som anses vara ett så stort problem att EU-länderna måste hjälpas åt. Av dessa finns eller förekommer sporadiskt 21 av arterna i Sverige.

Invasiva främmande arter upptagna på EU:s förteckning:

Pdf-fil med EU-listade djurlänk till annan webbplats

Pdf-fil med EU-listade växterlänk till annan webbplats

Detta får du inte göra med invasiva arter upptagna på EU:s förteckning:

  • importera
  • sälja
  • odla
  • föda upp
  • transportera
  • använda
  • byta
  • släppa ut i naturen
  • hålla levande

Invasiva främmande arter i din trädgård

Om du upptäcker en invasiv främmande växt på din tomt, ta bort den innan den tar över! Här finns en folder med råd om hur du hindrar spridning av invasiva främmande arter i och från din trädgård:
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8803-3.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapportera

Det är till stor hjälp att du rapporterar till myndigheterna när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka någon skada.

Rapportera invasiva främmande arter:
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Invasiva-frammande-arter/Rapportera/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt