Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktigt att föräldrar pratar med sina tonårsbarn om alkohol inför Valborg

Foto av förälder som pratar med barn

79 procent av tonårsföräldrarna i Västmanland tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med Valborgsfirandet. Samtidigt tror bara 9 procent av föräldrarna att just deras tonårsbarn dricker alkohol på Valborg. Det visar en färsk undersökning som har gjorts av Norstat på uppdrag av IQ*.

- Den här skillnaden visar på vikten av att föräldrar pratar med sina tonårsbarn om alkohol. Om du tror att nästan alla andra tonåringar dricker alkohol på Valborg, men inte dina egna så kanske det är en god idé att prata med dem, säger Lena
Nyman ANDT-samordnare på Länsstyrelsen.

Föräldrars nej till alkohol fungerar

I undersökningar har man sett att de flesta tonårsföräldrar tror att de kan påverka sin tonåring genom att prata om alkohol i tonåren. Och det stämmer. Även om tonåringar säger att de inte bryr sig så lyssnar de på sina föräldrar. Ett konsekvent nej till alkohol från föräldrar har nämligen visat sig vara en gräns som tonåringar inte bara förväntar sig, utan även drar sig för att passera.

- Tydliga regler i hemmet påverkar ungdomars beteende kring alkohol. Föräldrar som engagerar sig i sitt barns liv och är tydliga med att de inte accepterar drickande före 18 år bidrar till att ungdomar i större utsträckning avstår från alkohol, säger Lena Nyman, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen.

* Norstat har på uppdrag av IQ genomfört en undersökning bland 3 335 föräldrar med hemmavarande barn mellan 13–17 år. Undersökningen genomfördes under perioden 27 mars –15 april 2019 via en webbpanel.

  1. BJUD INTE PÅ ALKOHOL OCH KÖP INTE UT. De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Man kan inte lära sina barn hur man dricker alkohol med måtta. Det enda man lär dem är att dricka.
  2. VAR INTRESSERAD OCH LYSSNA. En bra relation handlar framför allt om att bygga upp ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser och tar dem på allvar.
  3. VISA ATT DU BRYR DIG. Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med sitt barn. Om du är orolig, berätta varför du är det.
  4. LITA PÅ DIG SJÄLV. Försök lyssna på dig själv och vad du tycker om saker och ting. Som förälder har du rätt att välja det som känns bäst för dig.
  5. VAR TYDLIG OCH SÄTT GRÄNSER. Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för tonåringen att själv ta ställning eller göra som du bestämt.
  6. TA HJÄLP AV ANDRA FÖRÄLDRAR. Ibland kan det vara skönt att veta vad som gäller i andra familjer när argumentet ”alla andra får” dyker upp i diskussioner med din tonåring.
  7. HJÄLP TILL ATT SÄGA NEJ. För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn bra argument. Berätta att det är helt okej att ha en egen vilja och säga nej, även när alla andra säger ja.
  8. KOM IHÅG ATT DU ÄR EN FÖREBILD. Fundera på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.
  9. VÅGA SLÄPP TAGET. Din tonåring håller på att utforska sin lite mer vuxna identitet. Var öppen för det nya, och våga släpp taget. Men visa att du finns där och att du gärna hjälper till.
  10. VISA KÄRLEK. Din tonåring behöver förstå att du tycker om honom eller henne oavsett vad som händer. Närhet och kärlek betyder mycket, oavsett hur gammalt ditt barn är.

Kontakt