Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samtalsdialog kring jämställdhet inom näringslivet

Landshövding Minoo Akhtarzand har bjudit in näringslivsrepresentanter och alla aktiva aktörer inom Jämställdhetsrådet till samtal och dialog om ökad jämställdhet och dess betydelse hos länets näringsliv. Samtalet äger rum på förmiddagen den 23 april i landshövdingens residens på Västerås slott.

Länsstyrelsen har uppdraget att verka för ett jämställt Västmanland. Den viktigaste förutsättningen för att länet ska uppnå ökad jämställdhet är att arbetet sker i samverkan med kommunerna, regionen, näringslivet och civilsamhället.

- Västmanland är ett starkt näringsliv -och industri län med teknik och handel som bas. En industri i framkant kräver tillgång till resurser som återspeglar hela samhällets sammansättning med en mångfald av människor och kompetenser. Erfarenheterna visar att en mångfald av kompetenser bidrar till större dynamik och lönsamhet i verksamheten. Det är min förhoppning att vi tillsammans med våra stora företag och företagarorganisationer som med ett stort engagemang går i bräschen kan kraftsamla och tillsammans öka jämställdheten hos fler företag i länet, säger landshövding Minoo Akhtarzand tillika ordförande för Jämställdhetsrådet i Västmanland.

Bland ge inbjudna föreläsarna finns ABB, Bombardier, Westinghouse, Mälardalens högskola, Science Park och Jobba i Västerås. Alla med stort engagemang kring kompetensförsörjning och jämställdhetsarbetet inom näringslivet.

Kontakt