Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Vattendelegationen i Norra Östersjöns vattendistrikt har tagit beslut om nya miljökvalitetsnormer för vattendrag som är påverkade av storskalig vattenkraft.

För Norra Östersjöns vattendistrikt omfattar beslutet fyra vattenförekomster inom Kolbäcksåns avrinningsområde. God ekologisk potential ska fortsatt gälla för samtliga.

Vattenmyndigheternas pressmedelande om beslutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt