Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Intressant och uppskattad totalförsvarsdag

Foto av länsrådet Ulrica Gradin som inleder totalförsvarsdagen.

Länsrådet Ulrica Gradin inleder totalförsvarsdagen.

Idag ordnades en totalförsvarsdag för aktörerna i U-Sam, Västmanlands krisberedskapssamverkan. Under dagen presenterades och diskuterades aktuella frågor inom totalförsvarsområdet. Ett fyrtiotal deltagare från hela länet fick ta del av föreläsningar om bland annat aktuell hotbild, totalförsvarslagstiftning och den nya säkerhetsskyddslagen.

Dagen inleddes av länsrådet Ulrica Gradin som hälsade välkommen och presenterade programmet. Därefter presenterade Niklas Halvorsen, som är Västmanlands samverkansofficer på Mellersta militärregionen, den aktuella hotbilden utifrån Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens perspektiv.  

Louise Klofelt, Länsstyrelsens chefsjurist, talade på temat ”Lagen i kris, krig eller krigsfara”. Hon gick igenom delar av totalförsvarslagstiftningen och skillnaden mellan kris och krig och fick svara på många frågor från deltagarna.

Ulf Ranestedt, säkerhetsskyddschef på Länsstyrelsen Västmanland, berättade om den nya säkerhetsskyddslagstiftning som trädde i kraft den 1 april och hur vi kan tänka kring införandet av lagstiftningen.

Efter lunch fick vi en dragning om krigsorganisation och krigsplacering. Emma Steen, utredare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap berättade om det arbete som pågår hos MSB för att stödja kommuner och regioner i deras arbete med krigsplacering. Anna-Karin Berglund från Rekryteringsmyndigheten berättade om myndighetens historia, utveckling och aktuella uppdrag.

Dagen avslutades med en presentation om Totalförsvarsövning 2020. Ingela Regnell, länsstyrelsernas nationella samordnare för övningen berättade om hur den är upplagd, de olika aktiviteterna i övningen, om läget i planeringen och hur långt arbetet har kommit hittills.

Deltagarna vid totalförsvarsdagen fick svar på många frågor, samtidigt som föreläsningarna gav upphov till nya frågor och en ökad efterfrågan på kunskap. Något vi tar med oss i planeringen av U-Sams aktiviteter framöver och till framtida totalförsvarsdagar.

Kontakt