Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny djurskyddslag 1 april 2019

Katt som vandrar på stig bort från en hustomt

Från och med den 1 april 2019 börjar en ny djurskyddslag att gälla i Sverige. För Länsstyrelsen innebär det bättre möjligheter att agera i situationer då djur misstänks fara illa.

Samtidigt som den nya djurskyddslagen träder i kraft den 1 april 2019, börjar även den djurskyddsförordning som regeringen beslutade om den 21 februari att gälla.

Den nya lagstiftningen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och befrämja en god djurvälfärd och respekt för djur. I lagen förtydligas att djur ska ha möjlighet att utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. Andra viktiga nyheter i lagen är ett uttryckligt krav på kompetens för alla som tar hand om djur, ett förbud mot att överge djur och ett stärkt skydd för djur som tävlar och deltar i prov.

Det är en 30 år gammal lag och förordning som nu moderniseras och anpassas till dagens villkor och djurhållning.

Lex Maja

En viktig förändring i samband med den nya djurskyddslagen är ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som gör det möjligt för personal inom vård och omsorg att anmäla misstänkt vanvård av djur utan att riskera att bryta mot tystnadsplikten.

I samband med att den nya djurskyddslagen träder i kraft sker även en översyn och omarbetning av Jordbruksverkets föreskrifter gällande olika djurslag. Nya hästföreskrifter gäller från den 1 mars och nya föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter är på gång, de beräknas träda i kraft under året.

Regeringens pressmeddelande om de nya bestämmelsernalänk till annan webbplats


Kontakt