Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är bästa tiden att se länets högsta vattenfall

Ett vattenfall kantat av barrträd i ett snöigt landskap.

Smältvatten fyller just nu vattenfallet Brudslöjan i naturreservatet Kråksten. Brudslöjan, med sina fem meter i fallhöjd, är länets högsta vattenfall. I reservatet finns stigar som går genom gammal bergslagsskog och naturen passar bra för vandring om snön inte är för djup. 

Kråksten ligger cirka fem kilometer öster om Fagersta. Själva vattenfallet hittar du i den sydöstra delen. Det syns från Ombenningsvägen som går längs med reservatets södra gräns. Stora delar av året är finns inget vatten i fallet men nu när snön smälter visar det upp sig från sin bästa sida. Vattnet porlar fram i bäcken och kastar sig ut över klippan ner i fallet.

- När jag besökte Kråksten så var Brudslöjan helt torr. Men nedanför fallet växte björnbär som var på väg att mogna och inne i skogen plockade jag blåbär som jag åt medan jag gick längs stigen, berättar Ulrika Mogren, kommunikatör på Länsstyrelsen.

Kart och halvmogna björnbär.

Naturen i Kråksten är omväxlande. Här växer lövträd och gamla tallar bland lingon- och blåbärsris. Döda träd få stå kvar och brytas ned i naturens egen takt. Det gör att ovanliga och hotade arter som till exempel aspglélav och gräddticka trivs här. De döende träden gör även att den tretåiga hackspetten trivs i området. I söder, där vattenfallet finns, sluttar marken brant ner mot Sundbo Dammsjö. Ovanför branterna finns barrskog blandat med stenhällar och små myrar.

- Åker du till Kråksten på hösten tycker jag att du ska ta med dig nått att plocka svamp i. Jag har hittat massor av trattkantareller där, säger Ulrika Mogren.

Kråksten är att av länets naturreservat som finns med i Naturkartan Västmanland. Naturkartan är en digital besöksguide till länets besöksvärda natur- och kulturområden. Den finns som app till smarta telefoner och som webbsida. I Naturkartan hittar du bilder och kartor. Det finns evenemangstips och information om guidningar.

Kontakt