Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Internationella kvinnodagen hedras på slottet

Landshövding Minoo Akhtarzand har bjudit in alla Länsstyrelsens samarbetsaktörer aktiva inom Jämställdhetsrådet till ett dialogsamtal om betydelsen av mäns ansvarstagande i jämställdhetsarbetet. Samtalet äger rum under fredag förmiddag i landshövdingens residens på Västerås slott.

Foto på föreläsare från eventet på slottet

Landshövdning Minoo Akhtarzand, Torbjörn Messing och Mehrdad Darvishpour.

Länsstyrelsen har uppdraget att verka för ett jämställt Västmanland. Den viktigaste förutsättningen för att länet ska uppnå ökad jämställdhet är att arbetet sker i samverkan med kommunerna, regionen, näringslivet och civilsamhället. Den 8 mars är det internationella kvinnodagen.

- Ett jämställt samhälle handlar om demokrati och mänskliga rättigheter men det handlar också om stora nyttor och värden för samhället och bidrar till en positiv utveckling. Det är min förhoppning att vi kan kraftsamla och tillsammans öka jämställdheten i länet. För att uppnå resultat krävs också att fler män går i bräschen för jämställdhetsarbetet, säger landshövding Minoo Akhtarzand tillika ordförande för Jämställdhetsrådet.

Foto från evenemang på slottet

Internationella kvinnodagen är ett bra tillfälle att fira de framgångar Sverige och Västmanland historiskt har nått. Regeringens målsättning i jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det finns fortfarande en hel del att göra innan vi har uppnått målet med att få balans i makt mellan kvinnor och män.

Länsstyrelsen har i samband med olika seminarier och konferenser om jämställdhet sett att fördelningen mellan deltagare varit ojämn, cirka 80 procent kvinnor och 20 procent män. Syftet med fredagens samtal är få fler män att delta i arbetet. Med tanke på att majoriteten av beslutsfattarna fortfarande är män, ger det dem större möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och bidra till ökad jämställdhet.

Bland ge inbjudna föreläsarna finns organisationen MÄN som nyligen startat en lokalförening i Västerås. De arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Medverkar gör även forskaren Mehrdad Darvishpour, Mälardalens högskola, vars forskning kretsar kring hedersproblematik, invandrade män och jämställdhet.

Kontakt