Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24 miljoner till bredband på landsbygden i Arboga och Sala

Grävning för bredband på en åker.

Grävning för bredband på en åker. Foto: Kerstin Alvinge

Länsstyrelsen ger Skanova AB, ett av Telias dotterbolag, 24 miljoner kronor i stöd för bredband på landsbygden i södra Arboga samt bygden utanför Salbohed i Sala. 14 miljoner kronor satsas i Arboga och drygt 10 miljoner i Sala.

Det här blir det första stödfinansierade bredbandsprojektet i Sala kommun och det andra i Arboga kommun.

Investeringen i fiberbaserade bredbandsnät är centralt för att bibehålla en hög servicenivå och ge bättre förutsättningar för boende och företagande på landsbygden. Finansieringen sker inom Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

- Vi vet att beslutet är efterfrågat av de personer som bor i de här områdena i Arboga och Sala. Det är mycket tillfredsställande att projekten nu efter en lång process är godkända, säger Indi Persson på Länsstyrelsen.

- Det saknas verkligen bredband med hög överföringskapacitet i de här landsbygdsområdena i Södra Arboga och utanför Salbohed i Sala. Stödet kommer att bidra till byggnation av ett bredbandsnät som uppfyller de högre kraven på prestanda, fortsätter hon.

Stödet är 60 procent av den totala kostnaden för byggnationen. Resten av kostnaden ska täckas av den privata insatsen som hushållen betalar själva. Totalt sett kommer cirka 700 hushåll med fastboende i de två kommunerna att ha tillgång till snabbt bredband. Av de 700 hushållen har 500 redan anmält sitt intresse att ansluta sig till nätet. De som inte har tackat ja till att ansluta sig nu har möjlighet att ansluta sig senare. Men det kan vara till en högre privat kostnad och därför är det bra om så många som möjligt ansluter sig från början. Även fritidshus kommer att anslutas. Antal fritidshus i områdena för nätbyggnation är cirka 340 varav 77 vill ansluta sig.

Skanova AB drar igång projekten under 2019 och ska vara klara 2020.

Kontakt