Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västmanlands befolkning fortsätter att öka, men långsammare

Idag publicerade SCB statistik över befolkningsutvecklingen i Sverige. Västmanlands län har nu 273 929 invånare. Befolkningen har ökat med 2 834 personer. Länets ökningstakt ligger i nivå med rikets, på 1 procent.

Befolkningsökningen sker i en långsammare takt jämfört med föregående år då länets befolkning hade ökat med 3 466 invånare. Det råder stora variationer mellan kommunerna i länet, men befolkningsutvecklingen var i stort sett positiv i alla kommuner utom i Norberg och Skinnskatteberg. Västerås kommun svarar för merparten av befolkningsökningen i länet, här ökade antalet med drygt 1 944 personer eller 1,3 procent. Befolkningsökningen i länet förklaras huvudsakligen av ökad invandring samt av ett födelseöverskott på 185 personer.

För Sverige i sin helhet passerades i början av 2017 en historisk gräns då Sveriges befolkning översteg tio miljoner. Under 2018 ökade befolkningen med 109 943 personer till totalt 10 230 185 folkbokförda personer i landet. Den främsta förklaringen till den stora folkökningen är att antalet invandrare varit betydligt fler än antalet utvandrare, vilket ger ett invandringsöverskott på 85 621 personer.

Läs mer om befolkningsstatistik på SCB webbplats, www.scb.selänk till annan webbplats

Kontakt