Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Insekterna behövs för vår överlevnad

Stortapetserarbi Foto: Irene Jensen

Stortapetserarbi Foto: Irene Jensen

Antalet insekter minskar i världen och så även i Västmanland. Larmrapporterna den senaste tiden visar på att utvecklingen kan få förödande effekter för människan. Till exempel är pollinerande insekter helt avgörande för vår matproduktion. Länsstyrelsen arbetar på många olika sätt för att gynna insekterna och förbättra situationen.

Genom ett omfattande praktiskt arbete i naturen bidrar Länsstyrelsen till att hjälpa olika hotade insekter. Till exempel genom att skydda våra mest värdefulla naturområden, genomföra planerade naturvårdsbränningar och ta fram åtgärdsprogram.

Naturvårdsbränningar och projektet Life-Taiga

- Naturvårdsbränningar har mycket stor positiv effekt på en rad ovanliga insekter och vi har inom projektet sett många glädjande resultat där ovanliga insekter spridit sig och ökat i antal. Det är viktigt att gynna de allra mest sällsynta insektsarterna. Då följer de mer vanliga arterna med på köpet, säger Niclas Bergius, projektledare.

Projektet Life-Taiga är ett nationellt projekt som drivs från Länsstyrelsen i Västmanland. Totalt samverkar 14 länsstyrelser och utför naturvårdsbränningar från Växjö i söder till Jokkmokk i norr.

Naturreservaten förvaltas av Länsstyrelsen

Naturreservaten i Västmanland tas om hand för att gynna den biologiska mångfalden, bland annat insekterna. Genom att slåttra eller beta naturbetesmarker ökar blomrikedomen vilket gynnar alla de insekter som är beroende av nektar och pollen.

- Bete hjälper bland annat de gamla ekarna att stå fritt. I områden som Strömsholm, Ängsö och Tidö lever många insektsarter i just de gamla ekarna och där arbetar vi tillsammans med markägarna för att markerna ska kunna betas, säger Ylva Norén, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Åtgärdsprogram för sällsynta insektsarter

Arbetet sker även utanför reservaten. Speciellt utpekade sällsynta insektsarter har fått egna åtgärdsprogram för att kunna räddas kvar. I Västmanland arbetar Länsstyrelsen med skalbaggar som läderbagge, lindplattbagge och skrovlig flatbagge, fjärilar som veronikanätfjäril, väddnätfjäril och knytlingsäckmal. Bland bina fokuseras arbetet på de hotade arterna stortapetserarbi, svartpälsbi, och pärlbi.

Varje insekt har ett speciellt behov för att kunna leva kvar, och arbetet sker tillsammans med markägaren. Det kan vara allt från att lägga ut sand, till att spara död ved. Det beror på vilken art man vill gynna. Naturvården som Länsstyrelsen bedriver gör skillnad och är en del av arbetet med FNs mål för en hållbar utveckling enligt Agenda 2030.

Mulmknäpparen är mycket sällsynt och lever i gamla ekar. Foto: Karin Sandberg

Mulmknäpparen är mycket sällsynt och lever i gamla ekar. Foto: Karin Sandberg

Kontakt