Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt projekt ska öka sysselsättningen för utrikes födda kvinnor

Utrikes födda kvinnor som står mycket långt från arbetsmarknaden har idag sämre förutsättningar att integreras i samhället och att komma i arbete eller studier. Europeiska Socialfonden har nu beviljat Länsstyrelsen och fem av länets kommuner 22,6 miljoner kronor för projektet Kvinna in i Sverige som ska stärka kvinnornas möjligheter.

Att en individ kommer i arbete eller börjar studera är av yttersta vikt för individen, men det påverkar också samhället i stort. Att vara en del av samhället eller arbetsmarknaden är till exempel viktigt för de barn och unga som kvinnorna är förebilder för.

Syftet med projektet Kvinna in i Sverige är att utveckla metoder och arbetssätt för att bättre rusta kvinnorna att kunna ta ett arbete, delta i utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. Målet är att projektet ska leda till att fler utrikes födda kvinnor kommer i arbete, men även att öka jämställdheten och att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen och fem kommuner i länet – Sala, Köping, Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg. Länsstyrelsen är projektägare och ska tillsammans med kommunerna ta ett krafttag för att stärka förutsättningarna för utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden att komma in i samhället.

Projektet startar den 15 januari och pågår till den 30 november 2021.

Kontakt