Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stigande temperaturer påverkar fågellivet

Steglits Foto: Marcus Rehnberg

Steglits Foto: Marcus Rehnberg

Fågelarter som föredrar varmt klimat ökar i förhållande till arter som föredrar svalare klimat. Det visar Länsstyrelsens regionala miljöövervakning under perioden 1998–2016, som nu presenteras i en rapport. Det gör att fågelindikatorn för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan ger utslag åt fel håll.

- Det är ett faktum att vi nu ser tecken på att stigande temperaturer också sätter avtryck i naturen, säger Per Hedenbo, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen. De tydligaste exemplen i den här utvärderingen är steglits, en sydlig fågelart som ökat, och rödvingetrast, en nordlig art som minskat.

En positiv sak i resultaten är däremot att det ser något bättre ut vad gäller fågelarter i skogen än vad det gjorde för fem år sedan. Bland annat tofsmes och domherre har haft en bättre utveckling än tidigare.

Länet har tappat lite vad gäller våtmarker, där till exempel rördrom har minskat. För sjöar och vattendrag har vi också ett sämre utfall än för fem år sedan, även om det fortfarande ser lite bättre ut i länet än i Sverige överlag. För odlingslandskapet är det i princip oförändrat läge i länet sedan förra utvärderingen.

Utvärderingen är ett viktigt kunskapsunderlag för miljöarbetet i Västmanland. Men det ger också en pusselbit i det stora sammanhanget där relevanta fakta om utvecklingen i miljön behövs.

- Med rapporten vill vi även uppmärksamma de värdefulla insatser som alla våra inventerare gör år efter år och som ger underlaget till indikatorerna, avslutar Per Hedenbo. 

Kontakt