Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fakta om kvinnor och män i Västmanland 2018

Foto av tre par stövlar

Nu är årets upplaga av fickboken Fakta om kvinnor och män i Västmanland färdig. Visste du att i Västmanland...
... är män mer överviktiga än kvinnor.

... pendlar män i större utsträckning än kvinnor.

... är äldre kvinnor mest oroliga för att bli utsatta för våld, trots att det är yngre män som faktiskt blir mest utsatta. Det är några av de statistikuppgifter som du hittar i boken.

Det finns tydliga samband mellan jämställdhet och att vara en attraktiv hållbar region. Samhällen där kompetenser och idéer tas tillvara, där alla känner sig välkomna och trygga, och där allas röster får komma till tals, är glädjande nog samma platser som har allra högst välfärd, välstånd och innovationskraft. När samhället tar tillvara på talanger och innovationer oavsett kön så utnyttjas potentialen hos alla individer.

Globalt har FN satt upp jämställdhetsmål i Agenda 2030. Regeringen har även beslutat om jämställdhetspolitiska mål. Regionalt har Länsstyrelsen i Västmanland tagit fram en strategi för jämställdhetsintegrering och Region Västmanland arbetar för att jämställdhet ska bli en hävstång i det regionala utvecklingsarbetet (RUS).

Tillsammans och i samverkan har Länsstyrelsen och Region Västmanland tagit ut framtidens viljeinriktning mot en mer jämställd invånarservice i Västmanland. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska kunna göra sina livsval på lika villkor och ges samma möjligheter.

Statistikboken Fakta om kvinnor och män i Västmanland 2018 ger en översiktsbild av kvinnors och mäns livsvillkor i Västmanland på såväl läns- som kommunnivå och vår förhoppning är att den ska ge kunskap om nuläget och synliggöra de utmaningar som återstår, men framförallt bidra till ett ökat fokus på jämställdhetsarbetet i länet.

Fakta om kvinnor och män i Västmanland 2018PDF

Kontakt