Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet övar- när blixthalkan slår till

Snö i drivor.

Länet drabbas av kraftigt snöfall, drivbildning och blixthalka med flera allvarliga trafikolyckor som följd. Det är scenariot som länets kommuner och andra samhällsviktiga aktörer ställs inför när Länsstyrelsen i Västmanlands län under vecka 50 övar parterna i U-Sam i regional hantering av samhällsstörning.

Ett av syftena med övningen är att säkerställa larmrutinerna för sammankallning av parterna i U-Sam. Ett annat syfte är att öva aktörsgemensam inriktning och samordning vid samhällsstörningar.

-Deltagarna får bland annat träna sin förmåga att förmedla lägesbilder till andra aktörer i WIS, ett webbaserat informationssystem som används för att dela information vid samhällsstörningar, berättar Veronica Gustavsson Lidman, samordnare för Länsstyrelsens organisation för tjänsteman i beredskap.

Efter larm från SOS ska länets aktörer komma överens om hur gemensamma resurser skulle prioriteras utifrån behoven, för att hantera den fiktiva händelsen.

Detta är tredje gången under 2018 som parterna i U-Sam övar regional inriktnings- och samordningsfunktion (ISF).

- Övning ger färdighet. Samverkan och samordning utifrån en helhetssyn är en avgörande framgångsfaktor vid hantering av allvarliga samhällsstörningar, säger Veronica Gustavsson Lidman.

Kontakt