Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu får 95 procent av lantbrukarna i Västmanland sitt gårdsstöd

Skördetröska på en åker

Fredag 7 december, får 1 408 lantbrukare i Västmanland sammanlagt 200 miljoner kronor i jordbrukarstöd. Stöden betalas ut till lantbrukare för att sköta mark och djur. Det ska främja en levande landsbygd och ge konkurrenskraftiga lantbruksföretag. Under december beräknas 99 procent av de ersättningsberättigade lantbrukarna få sitt gårdsstöd.

De stöd Länsstyrelsen betalar ut idag är gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga lantbrukare. Alla stöd finansieras helt av EU.

Gårdsstödet syftar till att öka lantbrukets konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Syftet med förgröningsstödet är att minska jordbrukets klimatpåverkan och främja den biologiska mångfalden.

Stöd betalas också ut till unga lantbrukare för att göra det lättare att starta ett jordbruksföretag och ge möjligheter till generationsväxling. Stödet för nötkreatur betalas ut för att stödja och påverka intresset för Sveriges mjölk-och köttproduktion och för att betande djur ska hålla landskapet öppet.

- Under december kommer 226 miljoner kronor betalas ut till länets lantbrukare i jordbrukarstöd. Pengarna syftar till att stödja produktion av mat och andra jordbruksprodukter till rimliga priser och bidrar till att produktionsmetoderna är miljömässigt hållbara, säger Maria Ek, chef för Avdelningen för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen.

Under december och under nästa år fortsätter utbetalningarna till resterande stödberättigade lantbrukare.

 

Kontakt