Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

HUB 2018

13 november inledde landshövding Minoo Akhtarzand energikonferensen HUB 2018 i Västerås.

Foto: Bo Lundvang, hub2018.se

Foto: Bo Lundvang, hub2018.se

Programmet för HUB består av in­bjud­na le­da­re och be­sluts­fat­ta­re som de­lar med sig av sina vik­ti­gas­te in­sik­ter kring ett håll­bart ener­gi­sy­stem. Del­ta­ga­rna kommer från hela ener­gi­bran­schen, både na­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt. Konferensen vill vara en bred platt­form för mö­ten och di­a­log mel­lan fö­re­tag och myn­dig­he­ter, or­ga­ni­sa­tio­ner och aka­de­mi.

 

Läs mer om HUB 2018länk till annan webbplats

Kontakt