Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Varför ska vi arbeta mot organiserad brottslighet på lokal nivå?

Foto av talare från konferens om brottsförebyggande arbete. Fotograf: Sanela Cerimagic

Den frågan diskuterades vid en konferens med deltagare från hela länet fredagen den 19 oktober. Under konferensen fick vi ta del av kunskap om olika typer av brottslighet som går in under paraplyet organiserad brottslighet och hur den tar sig i uttryck i lokalsamhället. Vi bjöds även på goda exempel på praktiska åtgärder och samverkansmodeller i arbetet mot organiserad brottslighet.

Ett hundratal personer från hela länet deltog vid konferensen som arrangerades av Länsstyrelsen Västmanland i samråd med länets kommuner och Polisområde Västmanland.

Ur programmet:

Organiserad brottslighet, Daniel Vesterhav, Brottsförebyggande rådet

Samordnat och systematiskt arbete mot organiserad brottslighet i Borås,
Peder Englund, Borås stad

Myndighetssamverkan mot illegal tobak, Annette Ludvigsson, Länsstyrelsen Blekinge

Arbete mot osund konkurrens i arbetslivet, Peter Grufman, Arbetsmiljöverket

 "De kan alltid hitta mig" – om människohandel och utsatta barns livsvillkor,
Maria von Bredow

Människohandel och prostitution – så arbetar man i Västmanlands och Gävleborgs län,
Anna Runesson, Regionkoordinator, och Patric Malmberg, Polisen.

Foto av Mikael R Eriksson och Anna Runesson som håller föredrag. Foto: Sanela Cerimagic

Patric Malmberg, Polisen och Anna Runesson, regionkoordinator. Foto: Sanela Cerimagic.

Kontakt