Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ensamkommande barn som försvinner

Foto från konferens om ensamkommande barn som försvinner

Ett femtiotal deltagare från hela länet - kommuner, Regionen, Polisen, Migrationsverket och Svenska kyrkan - samlades den 11 oktober för att diskutera hur vi går vidare med arbetet kring ensamkommande barn som försvinner. Det finns en regional handlingsplan för arbetet och den ska nu omsättas i praktiska åtgärder i länet.

Ensamkommande barn och unga är ett begrepp som har använts i många sammanhang de senaste åren. 2015 kom 35 369 ensamkommande barn och unga till Sverige och sökte asyl. Idag lever många av dem kvar i Sverige med uppehållstillstånd, men en stor del av dem har avvisats eller lever i Sverige under instabila förhållanden.

Länsstyrelsen fick 2016 ett nationellt uppdrag att arbeta med ensamkommande barn som försvinner. I uppdraget ingick att ta fram skriftliga regionala rutiner. Det gjorde vi i Västmanland under våren 2018 och nu finns en färdig handlingsplan och bilaga.

Nu är det dags att omsätta det som står i dokumenten i praktiken så att de som möter barnen och de unga vuxna kan hålla dokumenten levande och använda dem i arbetet - tiden innan, under och efter ett försvinnande.

Mustafa Panshiri, föreläsare och före detta polis, med rötterna i Afghanistan, deltog under dagen med inspiration och utmaningar till deltagarna.

Under dagen fick också deltagarna delta aktivt i diskussioner utifrån sina erfarenheter av målgruppen och även de problem de möter i arbetet.

Ensamkommande barn och unga vuxna - regional handlingsplanPDF

Bilaga till regional handlingsplanPDF

Kontakt