Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur förverkligar vi Agenda 2030 i Västmanland?

Panelsamtal avslutade förmiddagen om agenda 203 i västmanland.

Hur kan vi i Västmanland bidra till att FN:s mål för en hållbar utveckling enligt Agenda 2030 blir uppfyllda? Det var temat på Länsstyrelsens seminarium om Agenda 2030 på slottet 10 oktober. Syftet var att belysa betydelsen av arbetet med Agenda 2030 för att skapa en miljömässig, social och ekonomiskt hållbar utveckling.

Genom de tre samverkansråden Miljö- och klimatrådet, Jämställdhetsrådet samt Integrationsrådet har vi i Västmanland utvecklat en bred samverkan mellan näringslivet, myndigheter, kommuner och organisationer. Engagemanget för en hållbar utveckling är stort.

Under seminariet samlades alla samverkansråd för första gången gemensamt. I programmet medverkade ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation, Ingrid Petersson för att berätta om delegationens arbete. Under dagen gavs exempel från olika organisationer på hur de arbetar konkret för att nå målen i agendan.

Foto av ordförande för Agenda 2030 och landshövdingen

Bland annat berättade Svealandstrafiken om hur de arbetat under lång tid med förnybara bränslen för att minska miljöpåverkan. De har också egna utbildningar för att säkra kompetensförsörjningen.

Migrationsverket berättade om sitt arbete med att ge särskilt stöd till asylsökande som är HBTQ-personer. Mälardalens högskola beskrev hur utbildning är vägen till ett jämlikt och jämställt samhälle.

Foto av publiken vid Agenda 2030-dagen

Kontakt