Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rådgivning till lantbruk för att hantera konsekvenser av torkan

Foto på torr jord med sprickor

Har du som lantbrukare behov av rådgivning för att hantera konsekvenserna av sommarens torra väderlek?

Som en del i att hantera konsekvenserna av torkan upphandlar nu Jordbruksverket rådgivning från lantbrukets olika rådgivningsföretag. Rådgivning som kan vara till hjälp finns även att få inom Greppa Näringen.

Rådgivning för likviditets- och foderplanering

Jordbruksverket har upphandlat subventionerad rådgivning för 20 miljoner
kronor av rådgivningsföretagen. Syftet med den subventionerade likviditets- och
foderrådgivningen är att lantbrukare som drabbats av torkans effekter ska kunna
anlita rådgivare, trots försämrad lönsamhet.

Vilken typ av rådgivning kan jag få?

Fokus är likviditets- och foderplanering med syfte att säkra den framtida
driften och konkurrenskraften.

Vem kan få den subventionerade rådgivningen?

Rådgivningen riktas till företag som har fler än 25 djurenheter eller mer
än 50 hektar. Fårföretagare som sökt ersättningen Extra djuromsorg för får, kan
inte få subventionerad foderrådgivning. Det beror på att ersättningen redan
omfattar foderinventering och planering. Däremot är det möjligt att ta emot
rådgivning kring likviditetsplanering. Hästverksamhet ingår inte.

Var vänder jag mig?

På Jordbruksverkets webbplats finns hela listan på företag som kan ge den
subventionerade rådgivningen. Där finns också kontaktpersoner för varje
företag.

Kontaktpersoner och mer information på Jordbruksverkets webbplats.länk till annan webbplats

Kostnad

Landsbygdsprogrammet bidrar med 70% av kostnaden. De resterande 30% betalar
du själv. Eventuella milersättningar och resekostnader tillkommer. Fråga det
rådgivningsföretag du vill anlita vilken timtaxa de har.

Rådgivning inom Greppa Näringen med anledning av torkan

Utöver den subventionerade rådgivningen som Jordbruksverket upphandlar finns det också möjlighet till kostnadsfri rådgivning inom Greppa Näringens vanliga verksamhet som kan vara till hjälp.

Vilken typ av rådgivning?
Vi vill särskilt tipsa om Greppa Näringens rådgivning inom grovfoderodling, kontroll av foderstater och kvävestrategier.

Till vem riktar sig rådgivningen?
Greppa Näringen riktar sig i första hand till gårdar med fler än 25 djurenheter eller mer än 50 hektar inom nitratkänsligt område. Vid särskilda behov kan gårdar utanför nitratkänsligt område också vara aktuella för rådgivning inom Greppa Näringen efter samråd med Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Gårdar med ekologisk odling har också möjlighet till viss kostnadsfri rådgivning för att hantera torkan inom befintliga medel för ekorådgivning inom Landsbygdsprogrammet.

Var vänder jag mig?
Kontaktuppgifter till rådgivningsföretagen finns på Greppa Näringens webbplats.länk till annan webbplats

Du kan också ta kontakt med oss på Länsstyrelsen.

Kontakt

Gunnel Wikander

Kontaktperson för Greppa Näringen och ekologiskt lantbruk