Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har blivit Kranmärkt

Landshövding Minoo Akhtarzand tar emot diplomet för kranmärkningen från Ann-Charlotte Duvkär, VA-chef på Mälarenergi.

Landshövding Minoo Akhtarzand tar emot diplomet för kranmärkningen från Ann-Charlotte Duvkär, VA-chef på Mälarenergi.

Länsstyrelsen i Västmanland har slutat med flaskvatten och kranmärkt hela verksamheten. Nu erbjuds enbart kranvatten på både Länsresidenset och kontoret i Västerås.

-Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en ovärderlig källa till rekreation. Länsstyrelsen har genom åren arbetat med att förvalta, skydda och förbättra länets dricksvattenresurser. Dessutom har länets Miljö- och klimatråd bland annat hållbar vattenanvändning bland sina 14 beslutade och pågående projekt. Länsstyrelsen vill föregå med gott exempel och ser därför kranmärkning som en självklarhet. Genom att sluta servera flaskvatten tar vi ett steg i rätt riktning och bidrar till en bättre miljö, säger landshövding Minoo Akhtarzand tillika ordförande för länets Miljö- och klimatråd.

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Genom kranmärkningen tar verksamheter ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten. Kranmärkningen är en del av Länsstyrelsens arbete med FNs mål för en hållbar utveckling enligt Agenda 2030.

En liter kranvatten kostar 250 gånger mindre än samma mängd flaskvatten. Kranvattnet är dessutom lokalproducerat och orsakar inga onödiga koldioxidutsläpp eller avfall eftersom transporter och tillverkning av vattenflaskor undviks. Det gör att en liter kranvatten är 300 gånger bättre för miljön jämfört med samma mängd flaskvatten.Kontakt