Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Grön rehabilitering

29 augusti medverkade landshövding Minoo Akhtarzand vid invigningen av ett nytt rehabiliteringsprojekt i Sala. Syftet med projektet Gröna Gången är att aktivera personer som står långt från arbetsmarknaden.

Eu-projektet heter Gröna Gången och handlar bland annat om grön rehabilitering för långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och nyanlända som ännu inte tagit till sig det svenska språket.

Projektet har i dag sammanlagt 23 personer. Den största gruppen består av nyanlända som  samtidigt som de utför fysiskt arbete på en gård lär sig svenska och hur svenska samhället fungerar. Man pratar mycket om jämställdhet och människors lika värde. Den andra gruppen har olika diagnoser och behöver motivation och stärkt självförtroende för att komma ut eller tillbaka till arbetslivet.

 

Kontakt