Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stor chans till pengar för klimatinvesteringar!

Idag startar årets tredje och sista omgång för att skicka in ansökningar till Klimatklivet. Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska minska utsläppen av växthusgaser för att motverka klimatförändringen. Ungefär hälften av ansökningarna brukar beviljas.

-I Västmanland har vi fått in 64 ansökningar med ett sammanlagt investeringsvärde på mer än en halv miljard till Klimatklivet hittills i år. Av dem har 44 handlagts färdigt och 25 har beviljats. Normalt så beviljar Naturvårdsverket cirka 50 procent av ansökningarna så chansen är stor att få stöd. Det finns mer pengar att söka, sista ansökningsomgången är öppen mellan 27 augusti och 27 september, säger Robert Axelsson, klimatsamordnare på Länsstyrelsen.

Vanliga åtgärder som får stöd är laddstolpar för elbilar och byte av oljepannor till biopannor. Lantbrukarna i länet har varit väldigt duktiga på att söka och flera innovativa åtgärder har beviljats, exempelvis en som tar värmen från mjölken när den kyls för att värma stallarna. Stödet kan sökas för så vitt skilda saker som cykelfrämjande åtgärder som till exempel säkra cykelparkeringar, informationsprojekt, fossilfri energiproduktion, energieffektivisering, fordon, maskiner och lösningar för kollagring.

-Stödet är brett och innefattar i princip vad som helst som ger tillräckligt stor minskning av växthusgaser. De ansökningar som beviljas är de som ger störst klimatnytta, det vill säga störst minskning av utsläpp per investerad krona, säger Robert Axelsson.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till företag, kommuner, landsting, föreningar stiftelser och andra organisationer för att minska utsläpp av växthusgaser. Stödnivån är 30-70 procent av kostnaden för investeringen. Stödbeloppen varierar från några tusen upp till flera hundra miljoner. Länsstyrelsen gör en första granskning av ansökningarna och Naturvårdsverket fattar sen beslut om vilka projekt som ska få pengar från Klimatklivet.

Kontakt