Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur blir unga engagerade i mänskliga rättigheter?

23 augusti på Västerås slott får skolpersonal utbildning i hur man får ungdomar att ta ställning för mänskliga rättigheter. Syftet med dagen är att fler skolor på ett mer systematiskt sätt ska arbeta förebyggande med frågor kring värdegrund och mänskliga rättigheter. 

Det är landshövding Minoo Akhtarzand och Länsstyrelsen som i samarbete med Raoul Wallenberg Academy, Västerås stad och Skinnskattebergs kommun har bjudit in länets skolor till en utbildningsdag om civilkurage och värdegrundsarbete.

Bland annat berättar Raoul Wallenberg Academy om hur skolans huvudmän kan arbeta systematiskt med värdegrunden. De visar även praktiska metoder och verktyg för skolarbetet. Dessutom berättar skolor från länet om goda exempel på elevgrupper som visar prov på samhällsengagemang och civilkurage.

-Att leva och verka i ett samhälle, där alla invånare kommer i åtnjutande av mänskliga rättigheter borde vara en självklarhet. Men erfarenheterna visar att det att även i vårt demokratiska land med gemensamma värderingar och ideal kan mänskliga rättigheter inte tas för givet och frågan behöver ständigt hållas aktuell. Särskilt viktigt är det att de nya generationerna bli informerade, påminda och inser vikten och betydelsen av mänskliga rättigheter för ett välmående och fungerande samhälle, säger Minoo Akhtarzand.

 

Kontakt