Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Undvik jakt med hund under augusti

Sommarens långvarigt höga temperaturer och torka är påfrestande för många vilda djur. Länsstyrelsen uppmanar nu jägare att vara återhållsamma med jakt med hund under augusti månad.

Värmen och torkan kan innebära en förhöjd stress för vilda djur. Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala och Västmanland har därför enats om en gemensam rekommendation om återhållsamhet vid jakt och jaktträning med hund under augusti. Det gäller först och främst jakt på vildsvin och grävling.

Enligt jaktförordningen ska inte vilda djur utsättas för onödiga påfrestningar, som till exempel svåra temperaturförhållanden, under jakt eller jaktträning med hund. Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande.

Rådande förhållanden är påfrestande för både vilt och hund. För att inte utsätta djuren för ökad stress och låta dem återhämta sig uppmanar länsstyrelserna därför jägare att visa hänsyn och om möjligt avstå från jakt och träning.

Kontakt