Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Observera att detta är en äldre sida från nyhetsarkivet!

Gå till våra senaste nyheter för aktuell information.

Fortsatt eldningsförbud i Västmanland

Det är fortsatt generellt eldningsförbud i skog och mark i hela länet. Trots att det nu regnat på flera platser är det fortfarande mycket torrt. Men från måndag den 30 juli kl. 17.00 gäller åter igen undantaget att det är tillåtet att grilla på egen tomtmark.

Länsstyrelsen har fattat beslut om fortsatt generellt eldningsförbud i samråd med räddningstjänsterna i länet. Grillning är endast tillåten i trädgårdsgrill på egen tomt och då med stor försiktighet. All annan grillning eller eldning är förbjuden och medför straffansvar. Trots att det nu regnat visar SMHIs prognoser att brandrisken är fortsatt mycket hög. Lokalt minskar brandrisken tillfälligt i samband med regnskurar, men det krävs mycket stora mängder regn innan brandrisken sjunker till nivåer då eldningsförbudet kan tas bort helt.

Förbudet innebär att:

Det är förbjudet att elda i hela Västmanlands län. Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera, omfattas av eldningsförbudet.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att utanför din egen tomtmark:

  • använda engångsgrill, gasolgrill, stormkök, muurikka
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser) elda eller grilla utomhus på campingplatser.
  • tända värmeljus, marschaller eller facklor

Övrig information:

  • Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningschefen i respektive kommun.
  • Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
  • Rökare uppmanas att inte kasta cigarettfimpar i naturen och att släcka fimpar med vatten.
  • Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Besked om när eldningsförbudet inte längre gäller lämnas på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats.

Kontakt