Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Spara på vattnet!

Vattenkran som rinner

SMHI har utfärdat en varning för risk för vattenbrist på grund av låga vattenflöden i Västmanland. Lokalt kan det vara mycket låga flöden i bäckar och åar jämfört med normalt. Läget är just nu särskilt kritiskt i Kolbäcksån och dess avrinningsområde. Det innebär bland annat att vattennivåerna i sjöarna, framför allt i Åmänningen, är låga och kommer att vara det tills vädret slår om.

Hur allvarligt läget är beror på var ditt vatten hämtas ifrån

Vi uppmanar alla som har egen brunn eller tar vatten från sjöar, bäckar och åar att vara mycket återhållsamma med förbrukningen av vatten. Även ni som har kommunalt dricksvatten i Hallstahammars och Surahammars kommuner bör vara återhållsamma med vattenförbrukningen på grund av läget i Kolbäcksån. I Sala är det bevattningsförbud. I övriga länet är det en god idé att spara på vattnet i förebyggande syfte. Därför är den generella uppmaningen att spara på vattnet – låt bli att vattna gräsmattan som ändå överlever svår torka.

Kommunen utfärdar bevattningsförbud när det börjar bli kris.

Om din brunn har sinat kan du ringa till din kommun för att få reda på vad du kan göra och vilken hjälp kommunen kan erbjuda.

Regler för vattenuttag för industrier och liknande verksamheter

Uttag av vatten ur sjöar och vattendrag kräver generellt sett tillstånd från mark- och miljödomstolen. Mindre uttag kan istället för tillstånd anmälas till Länsstyrelsen:

  • uttag av högst 600 kubikmeter per dygn men högst 100 000 kubik per år från ett vattendrag
  • uttag av högst 1 000 kubikmeter per dygn men högst 200 000 kubik per år från en sjö.

Alla verksamheter, som industrier, åkerbevattning och kommunal dricksvatten­försörjning, behöver tillstånd för sitt vattenuttag oavsett om det är ytvatten eller grundvatten.

Endast i enstaka fall, då det är uppenbart att det inte blir någon påverkan i omgivningen, behövs inget tillstånd. Men under torra somrar som denna är det låga flöden i vattendragen och då kan man utgå från att det kan bli en negativ påverkan på vattendraget.

Mer information om hur du anmäler vattenuttag

Regler för vattenuttag för enskilda fastigheter

Det behövs inget tillstånd för vattenuttag till husbehovsförbrukning för enskilda fastigheter. Med husbehovsförbrukning räknar man in:

  • dusch och bad
  • matlagning
  • tvätt och rengöring
  • bevattning av trädgård för eget behov, exempelvis trädgårdsland. (Bevattning av gräsmattor ryms inte inom begreppet husbehovsförbrukning)

Det behövs inte heller något tillstånd för uttag av vatten till djur inom lantbruk och på hästgård. Man ska dock alltid hålla koll på sin vattenförbrukning så man inte tar vatten till skada för omgivningen.

Kartor över grundvattennivåer i Sverige på SGU:s webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt