Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen om extrema torkan: ”Respektera eldnings­förbudet”

Landsshövding Minoo Akhtarzand

Foto: Pia Nordlander

Det varma och torra vädret håller i sig och brandrisken är fortsatt stor i hela landet. Räddningstjänsten i Västmanlands län bistår med räddningspersonal i släckningsarbetet vid pågående skogsbränder i andra delar av landet. För att det inte ska brinna ytterligare är det av yttersta vikt att rådande eldningsförbud respekteras av alla.

– Värmen och torkan medför stora påfrestningar på samhället, till exempel skogs- och markbränder samt mycket låga grundvattennivåer. I flera delar av vårt land pågår stora insatser där räddningspersonal, frivilliga och tjänstemän vid olika myndigheter jobbar dygnet runt med storartade insatser för att rädda liv och egendom, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Just nu råder eldningsförbud i stora delar av landet. Eldningsförbudet i Västmanlands
län innebär att alla former av öppen eld i skog och mark är förbjuden. Detta gäller även på iordningsställda grillplatser i tex naturreservat och friluftslivsområden.

– Eldningsförbud är utfärdat och jag vill understryka allvaret i detta. Alltför många bränder orsakas av ovarsamhet. En glödande fimp, en dåligt släckt engångsgrill eller
eldplats kan orsaka förödande skada på liv och egendom. Respektera eldningsförbudet och iakttag största försiktighet. Det är allas vårt ansvar för att inte förorsaka bränder av oaktsamhet och okunskap, säger Minoo Akhtarzand.

Västmanlands län är än så länge förskonat från större bränder. Dalarna, Jämtland och Gävleborg är hårdare drabbat med omfattande skogsbränder och räddningstjänsterna i Västmanalnds län bistår med resurser i de områdena. Hittills har detta inte påverkat den egna beredskapen i Västmanlands län. Om situationen med skogsbränderna i övriga landet förvärras och länet behöver bistå med ännu mer resurser kan det inte uteslutas att det kan komma att påverka vårt eget län.

– Samverkan mellan olika aktörer i länet sker löpande och jag får dagliga rapporter om nuläget och utveckling. Länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänsterna och övriga aktörer i länet identifierar nu resurser för att skapa beredskap för en situation där insatser från frivilliga och andra aktörer kan komma att öka i betydelse, säger Minoo Akhtarzand.

Även Länsstyrelserna har ett tätt samarbete och dialog mellan varandra och bistår de branddrabbade länen med personal och annat stöd.

Totalt eldningsförbud gäller i Västmanlands län från och med 25 juli kl 15.00

Mer information om eldningsförbudet i Västmanlands län finns att läsa här.

Kontakt