Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om länsgemensamma bestämmelser för eldning och grillning

Länsstyrelsen har utifrån den extrema värmen och torkan beslutat om ett länsöverskridande eldningsförbud som ett komplement till de eldningsförbud som kommunerna själva beslutat om.

 

Undantag från förbudet är eldning i trädgårdgrillar på egen tomtmark.

Syftet är att likställa bestämmelserna för var grillning får ske så att det blir enkelt
för allmänheten att göra rätt oavsett var i länet de befinner sig. Grillning är endast tillåten i trädgårdsgrill på egen tomt och då med stor försiktighet. Undantag kan, i särskilda fall, även medges av räddningschefen i respektive kommun. All annan grillning eller eldning är förbjuden och medför straffansvar.

Det länsövergripande eldningsförbudet gäller från och med 18 juli kl.15.00, och kommer
att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en stabil nivå.

Vanliga frågor och svar gällande grillning och eldningsförbudet.

Beslut om länsövergripande eldningsförbud 2018-07-18
PDF

Fire ban throughout Västmanland county

A fire ban is in effect for all of Västmanland county since July 18th. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You are only allowed to use a grill/barbeque placed in your own yard.

Due to recent dry weather conditions, the risk of forest fires is currently very high. A fire ban has therefore been deemed necessary for all of Västmanland county.

Contact your municipal fire services ("kommunens räddningstjänst") for detailed information about fire risks and fire bans.

SMHI har gått ut med en Klass-2 varning i länet vilket innebär extremt höga temperaturer och extrem torka. I samband med torkan ökar risken för brand och Länsstyrelsens bedömning är därför att risken för bränder i skog och mark är mycket stor men också att spridning vid brand kommer att ske mycket snabbt vilket vi kan se på olika håll i landet.

Läget för räddningstjänsterna i länet

Även fast det är en mycket hög brandrisk i länet får räddningstjänsternas förmåga anses vara goda. Det följs kontinuerligt upp bland annat genom samverkans­konferens där Länsstyrelsen och räddningstjänsterna i länet genomförts en resursinventering. På frågan kring resurser har representanter för räddnings­tjänsterna meddelat att utifrån givet läge är såväl materiella resurser såväl som personella resurser goda även om personalen har arbetat intensivt under lång tid och att en del återställning av slang från tidigare bränder pågår.

  • Länsstyrelsen har informerat räddningstjänsterna att nationella resurser såsom brandbekämpningsflyg från Italien samt helikoptrar från Norge, utöver civila svenska helikoptrar som normalt används, kan begäras genom Länsstyrelsen till MSB som samordnar de nationella resursernas insatser i landet.
  • Länsstyrelsen ansvarar för skogsbrandsbevakning med flyg som genomförs med ökad intervall i samband med det extrema väderförhållandet. I nuläget görs tre brandflygsrundor per dag och de kontrollerar hela länet.
  • Länsstyrelsen har sammanställt vilka olika förmågor som kommuner och andra aktörer kan hjälpa varandra med vid en eventuell evakuering. Kommunerna har uppmanats att se över sin existerande planering för evakuering och säkerställa att den fungerar även under semesterbemanning och på annat sätt kontrollera att den fungerar givet den aktuella situationen.
  • Länsstyrelsen har utifrån läget beslutat om ett länsöverskridande eldningsförbud i tillägg till de eldningsförbud som kommunerna själva beslutat om. Syftet är att likställa bestämmelserna för var grillning får ske så att det blir enkelt för allmänheten att göra rätt oavsett var i länet de befinner sig.
  • En mängd andra åtgärder och rekommendationer har genomförts.

För mer information, kontakta:

Lars Brånn, Länsstyrelsen, avdelningschef/försvarsdirektör, 010-224 93 54

Johan Wretenberg, Länsstyrelsen, avdelningschef/ tillförordnat länsråd, 010-224 94 19

Kontakt