Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Observera att detta är en äldre sida från nyhetsarkivet!

Gå till våra senaste nyheter för aktuell information.

Torkan skapar stora problem i Västmanland

Väderprognos med värme

Värmen och torkan har nu lett till en mycket svår situation för många i samhället. Extrem brandrisk, akut foderbrist, sjunkade vattennivåer och kraftig värmepåverkan på människor och djur. Här får du information om hur läget ser ut och vad Länsstyrelsen gör under tiden.

Uppdaterad 2018-07-30

Akut foderbrist för betande djur

Läget för lantbrukare och djurägare i Västmanland och Mälardalen och är kritiskt på grund av värmen och torkan. Låga grundvatten- och ytvattennivåer kan komma att förvärra situationen ytterligare.

Brandskydd vid skördearbete i jordbruket

Viktiga punkter att tänka på innan arbetet påbörjasPDF

Spannmålsbönderna står inför svåra ekonomiska förluster, enligt Carl Aschan på LRF. Djurbönderna saknar foder samtidigt som priset på foder har blivit mycket högt i Sverige. Man skördar dåliga skördar alltför tidigt, vilket ger efterverkningar på nästa års skördar.

LRF förmedlar kontakter till privatpersoner och organisationer som erbjuder lantbrukarna att komma och slå på ängar och åkrar. LRF samlar till medlemsmöten på alla nivåer för att få människor att träffas och hjälpa varandra, samt manar dagligvaruhandeln att öka marknadsföring och försäljning av svenskt kött.

Gödsling av skyddszoner

Länsstyrelsen i Västmanland har beslutat att inte göra villkorsavdrag för de som tar skörd på skyddszoner före 1 juli stödåret 2018.
Beslutet grundas på den rådande torkan som gett låga skördar på vallar med en trolig foderbrist som följd. Dispensen gäller inga andra villkor än skörd - det är fortsatt inte tillåtet att gödsla, putsa, jordbearbeta eller kemiskt bekämpa på skyddszonerna.

Länsstyrelsen med flera myndigheter har ett regeringsuppdrag som heter Naturanära jobb. Uppdraget innebär att Skogsstyrelsen har arbetslag som kan utföra praktiska arbeten i fält, t.ex. stängsling. I samband med torkan och foderbristen som uppstått erbjuds nu hjälp till länets djurhållare. Du kan därför få hjälp med arbetslag som sätter upp provisoriska stängsel på gårdar där foder i betesmarker börjar ta slut.

Skicka in din intresseanmälan till LRF, se nedan för lokal kontaktperson. LRF kommer att ta fram ett förslag på prioriterade gårdar och Länsstyrelsen samordna arbetet. Skogsstyrelsens arbetslag ansvarar för det praktiska arbetet.

Att tänka på:

 • Även djurhållare som inte är anslutna till LRF är välkomna att skicka in intresseanmälning.
 • Djurhållaren står själv för alla materialkostnader och verktyg. Skogsstyrelsen står för arbetskraft.
 • Enbart provisoriska stängsel får sättas upp.
Kontaktpersoner

Kommun

Ordförande

E-postadress

Telefon

Arboga

Leif Bolander
(vice ordf)
Fredrik Andersson

bolander.kolback@gmail.com

 

savgarden@telia.com

070– 6774597

0703– 483400

Fagersta

Olle Olsson

halvarsviken5@gmail.com

0706– 813942

Hallsta-
hammar

Simon Sävström

simon@varpeby.se

073– 7165182

Kungsör

Agneta Pettersson

agnetapettersson@telia.com

070– 6692735

Köping

Erik Andersson

erik@angeby.com

070– 6605438

Norberg

Erik Brate

erik.brate@gmail.com

0702– 105644

Sala

Per Nyström


070– 5215456

Skinnskatte-berg

Rolf Andersson
(ej ordf)

rolf.sillbo@telia.com

070– 6988454

Surahammar

Magnus Åstrand

magnus@seglingsberg.se

070– 6988454

Västerås

Roberth Kihlin

hallstaberg@telia.com

0705– 721277


Har du mark som kan upplåtas för foder eller bete?

Privata markägare med tillgång till mark som kan upplåtas för foder eller bete kan kontakta LRF Mälardalen som bistår med förmedling till behövande.

Kontakta: Carl Aschan, e-post: carl.aschan@lrf.se, Telefon: 070-854 15 79

Här är några länkar till sidor med bra information om vad man kan göra angående foderbristen, vad som gäller vid införsel av foder samt frågor och svar om flytt av djur på grund av brandrisk.

Gård- och djurhälsan - djurslagsspecifika tips och råd angående foderbristenlänk till annan webbplats

Jordbruksverket angående torkanlänk till annan webbplats

LRF - information om torkanlänk till annan webbplats

SVA - information om fodersäkerhet kopplat till torkanlänk till annan webbplats

Krisinformation.se om Torkan 2018länk till annan webbplats

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Länsstyrelsen är väl medveten om det ansträngda läget för länets lantbrukare och vi har kontinuerlig kontakt med LRF för att följa läget i länet samt diskutera lämpliga insatsåtgärder.
 • Länsstyrelsen har uppmanat kommunerna att inventera om det finns kommunal mark som kan upplåtas till foder och vi har inventerat och säkerställt att foder i naturreservat tas till vara.
 • Länsstyrelsen har inventerat sina naturreservat för att se till att allt tillgängligt foder tas tillvara.
 • Länsstyrelsen samverkar med andra myndigheter och deltar på Jordbruksverkets samordningskonferens en gång i veckan.
 • Ärenden kopplade till lantbrukare kommer att hanteras skyndsamt.
 • Vi arbetar också med att handlägga stödansökningar så att utbetalningar ska komma så snart som möjligt. Länsstyrelsen följer jordbruksverkets utbetalningsplan, för information se Jordbruksverkets hemsida. Gå även in på ”Mina sidor” på Jordbruksverket för att se dina aktuella beslut om utbetalning. www.sjv.se

Låga vattenflöden och risk för vattenbrist

SMHI har utfärdat en varning för risk för vattenbrist på grund av låga vattenflöden i Västmanland. Lokalt kan det vara mycket låga flöden i bäckar och åar jämfört med normalt. Läget är just nu särskilt kritiskt i Kolbäcksån och dess avrinningsområde. Länsstyrelsen vill därför uppmana alla att hjälpas åt – börja gärna redan nu med att hushålla med så väl dricksvatten som vatten som hämtas i sjöar, bäckar och åar.

Länsstyrelsens information om vattensituationen

Höga dagstemperaturer

Värmen påverkar såväl människor som djur, och vi behöve ta hand om oss själva, men även tänka på att titta till äldre och sjuka som inte har hjälp av vården.

Extremt höga dagstemperaturer innebär en ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt för personer i riskgrupper, till exempel äldre personer, spädbarn och personer med kroniska sjukdomar.

Nu när det är höga temperaturer utomhus är det viktigt att se till att få i sig vätska och undvika solen.

Region Västmanlands allmänna rådlänk till annan webbplats

Broschyr ”Råd vid värmebölja"länk till annan webbplats

Bada inte när du druckit alkohol

Enligt Socialstyrelsen visar drunkningsstatistiken på ett tydligt samband mellan att dricka alkohol och drunkningstillbud. Andra bidragande orsaker till drunkningsolyckor som nämns är sjukdom, att äldre överskattar sin förmåga, att man inte använder flytväst och att man blir hemmablind för faror.

Vattensäkerhet för vuxna och barnlänk till annan webbplats (1177 Vårdguiden)

Vad du kan göra när någon håller på att drunknalänk till annan webbplats (1177 Vårdguiden)

Tänk på att parkera vid badplatser på ett sånt sätt så att räddningstjänsten inte hindras att komma fram till drunkningsolyckor!

Lämna aldrig barn och djur i bilen

Varje år rapporteras fall av djur och små barn som blir överhettade när de sitter fast inuti bilar. Det blir snabbt det blir dödligt varmt inuti parkerade bilar. Även om man rullar ner en eller flera rutor, ökar temperaturen i bilen mycket fort. Detta gäller även för en bil som står i skugga och för att motverka överhettning hjälper det inte att djuret har tillgång till vattenskål i bilen.

 • Länsstyrelsen i Västmanland har tillsammans med krishanteringsnätverket U-Sam samordnat och samverkat för att på ett effektivt och korrekt sätt få ut information till allmänheten. Vid samverkansmöte har gemensamma råd för värmebölja till kommunerna tagits fram vilket samordnas via Region Västmanland som är primärt ansvarig för frågorna. Här ingår en uppmaning till allmänheten att se till äldre och sjuka som inte har en vårdinsats. Det är främst kommunernas och regionens verksamhet som är utsatt.
 • Inriktningsbeslut är att personer som befinner sig i riskgrupper såsom äldre, sjuka och barn ska prioriteras.
 • Likaså har inventeringar gjorts kring djurhållning där identifierade djur i riskzon ska prioriteras först såsom exempelvis grisar som inte har samma tålighet för värme.

Kontakt