Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Oxbrons banvaktarstuga i Skinnskatteberg ska renoveras

Länsstyrelsen ger Skinnskattebergs kommun 748 000 kronor i stöd för renovering av Oxbrons banvaktarstuga. Kommunen investerar i renovering av banvaktarstugan och tillhörande byggnader, cykel- och ridleden. Målet är att öka cykelturismen, ridandet och öka besöken på platsen i och kring Oxbrons natur- och kulturmiljö.

Kommunen ska också återuppbygga den bro som tågen trafikerade över vattenleden som löper strax norr om Oxbron.

Finansieringen sker dels genom Landsbygdsprogrammet 2014–2020 och dels genom kulturmiljövårdsanslaget som Riksantikvarieämbetet fördelar till Länsstyrelsen som i sin tur fördelar det vidare i form av bidrag.

- Länets rika kulturarv, de många värdefulla natur- och kulturmiljöerna är viktiga föremål för turism. Genom att bevara, vårda och utveckla dessa värden blir länet en attraktiv plats att bo, leva och verka i, säger Indi Persson Länsstyrelsen.

- Oxbrons banvaktarstuga med tillhörande ekonomibyggnader och den gamla banvallen bildar en kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö och det är mycket positivt att området kan rustas upp och få nya användningsområden, säger Kicki Söderback Länsstyrelsen.

Projektet ska vara klart 2019.

Kontakt