Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vem vill du se som vinnare av Västmanlands första jämställdhetspris?

Flerfärgade ballonger mot skyn

Västmanlands jämställdhetsråd har instiftat ett jämställdhetspris för att premiera och stimulera aktivt jämställdhetsarbete i länet. Nu går det att nominera personer och organisationer till priset.

 Landshövding Minoo Akhtarzand instiftade i början av 2017 ett jämställdhetsråd i Västmanland. Det är ett samverkansråd som är sammansatt av beslutsfattare från kommuner, myndigheter, Region Västmanland, företag och civilsamhällets olika organisationer. Rådet har bland annat arbetat fram och fastställt en länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2018 – 2020. Strategin har sin grund i ett regeringsuppdrag till Länsstyrelsen.

- För att de jämställdhetspolitiska målen ska få genomslag och leda till ökad jämställdhet i länet måste alla aktörer, stora som små, engagera sig och kraftsamla. Vi hoppas genom införandet av detta pris att kunna lyfta fram goda exempel och förebilder som inspirerar fler organisationer, företag och enskilda individer att vilja bidra till ökad jämställdhet i Västmanland, säger landshövding Minoo Akhtarzand, tillika ordförande för Jämställdhetsrådet.

Pristagaren ska genom sin satsning bidra till att uppfylla någon av de viljeinriktningar som finns uttalade i länets jämställdhetsstrategi. Det kan handla om kunskapshöjande insatser, innovativa lösningar som underlättar jämställdheten, informationsspridning, mobilisering eller professionellt jämställt bemötande.

- Vi vet att det finns många eldsjälar som brinner för jämställdhet och gör skillnad i människors vardag. Om du känner att du själv, någon individ eller organisation du känner till är en bra förebild när det gäller jämställdhet och förtjänar att uppmärksammas är du varmt välkommen att nominera, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Nomineringarna sker via Jämställdhetsrådets webbplats, senast den 31 oktober. Priset delas ut i anslutning till rådets ordinarie möte den 29 november. Jämställdhetsrådet Västmanland är jury för priset.

På den gemensamma webbplattformen ”Jämställt Västmanland” http://www.ettjamstalltvastmanland.nu/länk till annan webbplats kan du läsa om länsstrategin och nominera till priset. 

För att nominera: http://ettjamstalltvastmanland.nu/jamstalldhetspriset/länk till annan webbplats

Kontakt