Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Satsning på information och kontroll av strandskydd

Två solstolar står vid strandkant.

Länsstyrelsen och kommunerna i Hallstahammar och Surahammar genomför under sommarhalvåret 2018 en kampanj om strandskyddet. Kampanjen ska öka kunskapen om vad strandskyddet innebär. Stickprov kommer att göras bland annat i sommarstugeområden för att se hur strandskyddet efterlevs.

Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag i hela landet. Det finns till för att alla människor ska ha möjlighet att använda sig av våra stränder, för promenader, bad och lägga till med båt. Det finns också till för att skydda växter och djur som lever på och intill stränderna.

-Många människor vet att det inte är tillåtet att bygga nya bryggor, nya hus eller gräva och schakta i strandskyddade områden. Men det är inte alla som vet att man kan bryta mot strandskyddet när man ställer ut trädgårdsmöbler eller klipper gräset vid stranden. Det gör att förbipasserande uppfattar stranden som privat och då kan det vara svårt för andra människor att känna att de har tillgång till stranden, säger Länsstyrelsens naturvårdshandläggare Lena Strömvall.

I juni skickar Länsstyrelsen och kommunerna ut information till boende och fastighetsägare i utvalda områden i Hallstahammars och Surahammars kommuner. Även vissa friluftsområden i Skinnskattebergs kommun kommer att få ta del av den. Informationen kommer att följas upp med besök i slutet av sommaren för att kontrollera att skyddet efterlevs.

Satsningen kring strandskyddet startade redan 2016 och hittills har Sala, Västerås, Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner deltagit. Länsstyrelsen och kommunerna gör detta tillsammans för att bedömningarna ska bli lika i hela länet. Kampanjen kommer att återkomma varje sommar till dess att alla kommuner i länet har deltagit.

- Vi vill hjälpa människor att göra rätt från början genom att berätta vad som gäller längs våra stränder, säger Lena Strömvall.


Här kan du läsa mer om strandskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt